Štvorlístok pre talenty opäť podporil znevýhodnené deti

25. marec 2017 – zenskyweb.sk /SK/

“Už 3. ročník slávnostného česko-slovenského benefičného galavečera sa konal v Mestskom divadle P.O. Hviezdoslava, kde sa pod jednou strechou stretli známe osobnosti z Slovenka i Čiech. V programe bez nároku na honorár vystúpili Marcela Leiferová, Hana Zagorová, Sisa Sklovská, Otakar Klein, Božena Ferancová, Martin Harich, Peter Luha, Peter Farakšovský a KAMPANELA – brnenský spevácky súbor. Celým večerom sprevádzali mladí herci Juraj Bača a Barbora Žilecká.”