Neváhajte písať..

KONCERTNÉ VYSTÚPENIA,
ONLINE GITAROVÉ LEKCIE,
HUDOBNÁ PRODUKCIA,
NAHRÁVANIE, WORKSHOPY,
UMELECKÁ SPOLUPRÁCA

súkromné oslavy
firemné eventy
vernisáže ..

Animation project ON THE ROAD