Ildikó Kali & Peter Luha, World Music Festival, Bratislava

Ildiko Kali & Peter Luha

August 21, 2022 Bratislava, SK

Details


Venue : World Music Festival

Koncert na World Music festivale v Bratislave.

 

Spev Ildikó Kali je rozpoznateľný od prvého momentu. Disponuje pestrou paletou farieb a výrazov. V baladickej polohe jej hlas dokáže byť detsky hravý a o okamžik neskôr starecky hĺbavý. Strhujúce veršované povesti Jána Botta, ktorý prináša album Zlatá panna, sú podporené tajomnou hudbou gitaristu Petra Luhu, ktorý disponuje brilantnou technikou. Spolu so speváckou výpoveďou vytvárajú hmatateľné napätie, pre ktoré sa oplatí zájsť na koncert.

Ildiko Kali’s singing is recognizable from the first moment. It has a wide range of colors and expressions. In a ballad position, her voice can be childishly playful and a moment later old-thoughtful. The captivating verse legends of Jan Botto, brought by the album Golden Maiden, are supported by mysterious music of Peter Luha who has a brilliant guitar technique. Together with the singing statement, they create tangible tension, which makes it worthwhile to go to a concert.

www.ildikokali.com