Ildikó Kali & Peter Luha, Hájovňa, Banská Štiavnica

Ildiko Kali & Peter Luha / Rita Koszorus - vernisáž výstavy Snow in summer

June 11, 2022 Banská Štiavnica, SK

Details

Time : 18:00
Venue : Hájovňa
Address : Nad Rozgrundom 2108
Zip : 969 01
Phone : 0915 209 964
Contact Email : nadtym.oz@gmail.com
Contact Website : http://www.hajovna.eu/

Koncert na otvorení výstavy Snow in summer výtvarníčky Rity Koszorus v Hájovni v Banskej Štiavnici.

Spev Ildikó Kali je rozpoznateľný od prvého momentu. Disponuje pestrou paletou farieb a výrazov. V baladickej polohe jej hlas dokáže byť detsky hravý a o okamžik neskôr starecky hĺbavý. Strhujúce veršované povesti Jána Botta, ktorý prináša album Zlatá panna, sú podporené tajomnou hudbou gitaristu Petra Luhu, ktorý disponuje brilantnou technikou. Spolu so speváckou výpoveďou vytvárajú hmatateľné napätie, pre ktoré sa oplatí zájsť na koncert.

Ildiko Kali’s singing is recognizable from the first moment. It has a wide range of colors and expressions. In a ballad position, her voice can be childishly playful and a moment later old-thoughtful. The captivating verse legends of Jan Botto, brought by the album Golden Maiden, are supported by mysterious music of Peter Luha who has a brilliant guitar technique. Together with the singing statement, they create tangible tension, which makes it worthwhile to go to a concert.

www.ildikokali.com