Anton Hykisch “90plus2”

Anton Hykisch "90plus2" - literárno-hudobný večer

February 22, 2022 Bratislava, SK

Details

Time : 17:00
Venue : Univerzitná knižnica - prednášková sála
Address : Ventúrska 11

Slávnostný literárno-hudobný večer pri príležitosti významného životného jubilea spisovateľa Antona Hykischa

“90plus2”

22.2.2022
17:00
prednášková sála Univerzitnej knižnice v Bratislave

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram